10η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τέσσερεις (4) Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα   Τετάρτη και ώρα 15.00μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Καρπενησίου και των νομικών προσώπων του
  2. Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών

 

   Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα α) για την προμήθεια των ανωτέρω υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των νομικών προσώπων του εξαιτίας της εξάντλησης των διαθέσιμων ποσοτήτων των υγρών καυσίμων και β) για την επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους , που αφορούν την προμήθεια υγρών καυσίμων , εξαιτίας της καθυστέρησης της εκταμίευσης της τακτικής χρηματοδότησής τους.

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος