Δασική απαγορευτική διάταξη προστατευτική

Απόφαση Δασάρχη για θέση Ζυγός Τ.Κ. Στενώματος Δ.Ε. Καρπενησίου

Απόφαση Δασάρχη για θέση Βελούχι, Καραβάκι Προφήτης Ηλίας, Ρόβια Δ.Κ. Καρπενησίου

Απόφαση Δασάρχη για θέση Κορυσχάδες Τ.Κ. Κορυσχάδων Δ.Ε. Καρπενησίου