Βελτίωση εγκαταστάσεων κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου

Αφορά οικοδομικές εργασίες που απαιτούνται για την βελτίωση εγκαταστάσεων στο κτίριο του κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΕΣΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ