ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αποκατάσταση των εξωτερικών εγκαταστάσεων και των υφιστάμενων κτιρίων του Αθλητικού κέντρου Καρπενησίου. Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να αξιοποιήσει τα κτίρια με την επισκευή των εγκαταστάσεων του προπονητηρίου, κερκίδων και του διοικητηρίου,  τις εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΕΕΣ