Διαγωνισμός για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τη διακήρυξη ανοιχτής διαδιακασίας διαγωνισμού για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων της τοπικής κοινότητας Ασπροπύργου Δ.Ε. Προυσού και στοχεύει στην επίλυση του χρόνιου προβλήματος της περιοχής  στην οποία παρουσιάζονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα μετά από συνεχείς βροχοπτώσεις.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ