Αποτύπωση και προβολή επισκέψιμων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΣΣΕ) προτίθεται να αναπτύξει μια ειδική εφαρμογή σε προβεβλημένο χώρο του ιστοτόπου της (www.agrifoodcentralgreece.gr) με σκοπό την αποτύπωση και προβολή των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων που διαθέτουν επισκέψιμες μονάδες και εγκαταστάσεις εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην αύξηση της επισκεψιμότητάς τους και τη γνωριμία με το ευρύ κοινό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ