Αποτελέσματα και ημερομηνίες προσέλευσης παιδιών των Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου για το Σχολικό Έτος 2017-2018

Ο Δήμος Καρπενησίου προκειμένου να ικανοποιήσει  το συνολικό αριθμό των αιτήσεων που γίναμε στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου συμπεριλαμβανομένου και του ΒΝΣ –ΟΑΕΔ Καρπενησίου  προέβη:

Α) Στη δημιουργία βρεφικού τμήματος ηλικίας από 24 εως 30  μηνών στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Καρπενησίου ( Απόλλωνος  6) και

Β)Στην ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης με τον ΒΝΣ Καρπενησίου για το σχολικό έτος 2017-2018 σύμφωνα με την αρ.277/2017 απόφαση Δ.Σ Καρπενησίου.

Για να δείτε τα αποτελέσματα πατήστε παρακάτω:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β

Σε περίπτωση αλλαγής των ημερομηνιών προσέλευσης θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά.