Αποτελέσματα Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου Σχολικού Έτους 2017- 2018

Αποτελέσματα παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου για το Σχολικό Έτος 2017-2018 συμπεριλαμβανομένου και του ΒΝΣ –ΟΑΕΔ Καρπενησίου.

Οι γονείς, που υπέβαλαν αίτηση στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018» και δεν έχουν συμπεριληφθεί στην κατάσταση με τα αποτελέσματα των παιδικών σταθμών, να επικοινωνήσουν με το Δήμο Καρπενησίου στο 2237350043 & 2237350039 καθώς ο Δήμος Καρπενησίου θα απορροφήσει το σύνολο των παιδιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ