Αποτελέσματα Παιδικών Σταθμών

Από τον Δήμο Καρπενησίου ανακοινώνεται ότι οι  ημερομηνίες  προσέλευσης των παιδιών καθώς και η τοποθέτηση τους στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου συμπεριλαμβανόμενου και του  ΒΝΣ-ΟΑΕΔ Καρπενησίου  θα γίνει την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017.

Η προσέλευση των παιδιών τη  νέα  σχολική  χρονιά θα αρχίσει   στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου τη Δευτέρα  4  Σεπτεμβρίου 2017 και για το ΒΝΣ-ΟΑΕΔ  την Τετάρτη  6η Σεπτεμβρίου 2017.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου καθώς και στους Παιδικούς Σταθμούς.