Αποτελέσματα για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

 

H EETAA AE ανακοίνωσε τα οριστικά αποτελέσματα για τη δράση « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2017-2018 . Οι  ωφελούμενοι  μπορούν να μπουν στην  ιστοσελίδα  www.eetaa.gr  και με την εισαγωγή του ΑΦΜ & ΑΜΚΑ να δουν τα οριστικά αποτελέσματα της αίτησης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν  στο Δήμο Καρπενησίου και στο τηλέφωνο 2237350039.