Αποστολή Αντιρρήσεων και Αιτήσεων διόρθωσης Πρόδηλων Σφαλμάτων

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη διαπιστώθηκε ότι έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα αλλά δεν έχουν παραληφθεί από την υπηρεσία μας σε έντυπη μορφή περίπου 600 αντιρρήσεις και 60 αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ