ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχη υπηρεσιών: «Απομαγνητοφώνησης – δακτυλογράφησης κατά λέξει των συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου 2019». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ