Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτήριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

Με την αρ.   503/7-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του  έργου «Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτήριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων»,  το  οποίο κατασκευάσθηκε από το Δήμο Καρπενησίου και κόστισε 76.536,89 ευρώ . Το έργο σύμφωνα με την  Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης  χρηματοδοτήθηκε κατά το ήμισυ από πιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού της  Βουλής  των Ελλήνων και κατά το υπόλοιπο ήμισυ από τις πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας . Την επιστημονική εποπτεία είχε το Υπουργείο Πολιτισμού και  Αθλητισμού.