Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς, λίμνες, κλπ. της ΠΕ Ευρυτανίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ