Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων ΥΕ καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων

Αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021 στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6, 36100 Καρπενήσι) οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες Σχολικών Μονάδων της ΣΟΧ 3/2021 Ανακοίνωσης του Δήμου Καρπενησίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 3ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ