Ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ για το 2018

Σας ενημερώνουμε ότι η ανανέωση αλλά και η έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018, ξεκινάει 5 Νοεμβρίου 2018 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η θεώρηση και η έκδοση θα γίνεται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και από τα ΚΕΠ του Νομού μας.