Αναμορφωμένοι οριστικοί πίνακες κατάταξης ΥΕ καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες Σχολικών Μονάδων της ΣΟΧ 3/2021 Ανακοίνωσης του Δήμου Καρπενησίου.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ