Ανακοίνωση εγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2019-2020

Αρχίζουν οι αιτήσεις εγγραφής/επανεγγραφής των βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου για το Σχολικό έτος 2019-2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά εγγραφής νηπίων και βρεφών στο Νέο Δημαρχείο –Ύδρας 6, από 15 Μαΐου 2019 μέχρι και 7 Ιουνίου 2019, τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 9:00 έως ώρα 13:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2237350039.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ