Ανακοίνωση για την «Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την μετακίνηση της διενέργειας του Διαγωνισμού με αριθμ. πρωτ. 3114/22.2.2019 για την «Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου», από την 7/3/2019, ημέρα Πέμπτη, στην 13/3/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Παρακάτω παρατίθεται το σχετικό έγγραφο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ