ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

για τον συνοποτικό διαγωνισμό «Προμήθεια δομικών υλικών» που πρόκειται να διεξαχθεί την Πέμπτη 14-2-2019

Από το δήμο Καρπενησίου γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, ότι σε περίπτωση μη ύπαρξης στην αγορά πιστοποιημένων υλικών με τις ακριβείς διαστάσεις της μελέτης, θα  γίνουν αποδεκτές προσφορές με τις εγγύτερες διαστάσεις. Συγκεκριμένα θα γίνουν δεκτές προσφορές με τσιμεντόπλινθους διαστάσεων 34*16*16,5, προκατασκευασμένα τετράγωνα φρεάτια υδρομέτρων εσωτερικής διαμέτρου 32*32, προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια καμπάνα από σκυρόδεμα και κυκλικοί δακτύλιοι προέκτασης Φ120.

Επίσης η απαίτηση για το ψυχρό ασφαλτόμιγμα είναι :Το εργοστάσιο παραγωγής του ψυχρού ασφαλτομίγματος να διαθέτει ISO 9001:2000 και το υλικό  να έχει πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό και το πρότυπο CE ή να είναι πιστοποιημένο από Ελληνικό φορέα.