Ανακοίνωση για τον καθαρισμό των οικοπέδων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2023 οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές ακινήτων που βρίσκονται:

  • σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων

  • σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς ρυμοτομικό σχέδιο

  • σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια οικισμών

  • σε εκτός σχεδίου περιοχή και αφορούν γήπεδο με κτίσμα,  

οφείλουν να προβαίνουν στον καθαρισμό των ανωτέρω χώρων μέχρι 30 Απριλίου και στη συντήρησή τους καθ΄όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων επιβάλλεται σε αυτούς:

α)πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ και

β)η δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και της απομάκρυνσης των υλικών.

Επιπλέον ενημερώνουμε τους παραπάνω ιδιοκτήτες ότι υποχρεούνται να υποβάλλουν μέχρι την 30η Απριλίου στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΟΚΗΣΙΩΝ του Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπεύθυνη δήλωση ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 31 του Ν. 5075/2023. Διαφορετικά σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, αν δεν υποβληθεί η δήλωση, επιβάλλεται από το αρμόδιο υπουργείο πρόστιμο ύψους χιλίων (1000,00) ευρώ και τεκμαίρεται η συναίνεσή τους για τον καθαρισμό του ακινήτου από τον Δήμο Καρπενησίου.

Για να μην βρεθεί ο Δήμος Καρπενησίου στη δυσάρεστη θέση να επιβάλει πρόστιμα, παρακαλούνται οι δημότες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και τους ακάλυπτους χώρους ευθύνης τους.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΒΡΟΣ