Ανακοίνωση υλοποίησης προγραμμάτων τηλεκατάρτισης

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Βαρδατών θα ξεκινήσει την υλοποίηση Προγραμμάτων Τηλεκατάρτισης διάρκειας 150 ωρών, από τον Μάιο του 2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ