Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ ενός χειριστή Μηχανήματος Έργου και ενός Οδηγού για διάστημα οκτώ (8) μηνών. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 8/12/2016 έως και 19/12/2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ