Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων » Άθληση για όλους» περιόδου 2017-2018 του Δήμου Καρπενησίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ