Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ- ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 30/5/2019 έως και 10/6/2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ