Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών προς του ιδιοκτήτες ακινήτων στο Δήμο Καρπενησίου

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Περιουσίας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ στο ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Από το Δήμο Καρπενησίου ανακοινώνεται ότι βρίσκεται σε ισχύ ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους, βάσει του Ν. 4611/2019.

Η ανωτέρω ρύθμιση μεταξύ άλλων ευνοεί :

Α) ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που δεν έχουν δηλώσει στο Δήμο την ακριβή επιφάνεια του ακινήτου τους, για τη χρέωση των τελών καθαριότητας-δημοτικού φωτισμού, του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και του τέλους ακίνητης περιουσίας,

Β) ιδιοκτήτες  μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που και εκείνοι δεν έχουν υποβάλλει στο Δήμο την προβλεπόμενη από το Ν.2130/93 δήλωση, για τη χρέωση του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ),

διότι  δηλώνοντας τα ακίνητά τους στο Δήμο απαλλάσσονται  από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης, ως εξής:

α) αν η βασική οφειλή που θα προκύψει εξοφληθεί εφάπαξ, απαλλαγή κατά ποσοστό (100%) του προστίμου,
β) αν εξοφληθεί σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό (80 %) του προστίμου.

Η απαλλαγή του προστίμου μπορεί να φτάσει στο (50%),  αν η βασική οφειλή εξοφληθεί σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις.

Οι ανωτέρω ιδιοκτήτες όμως προκειμένου να τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων του Ν.4611/2019, θα πρέπει άμεσα να προσέλθουν στο Δήμο και να δηλώσουν τα ακίνητά τους μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, ώστε η υπηρεσία να προβεί στην ταμειακή βεβαίωση των συνολικών οφειλών τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο τμήμα Δημοτικών Προσόδων και στα τηλέφωνα 22373-50067 και 22373-50060.