Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων δυνητικά ωφελούμενων του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

H EETAA A.E. ανακοίνωσε τους  προσωρινούς πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών.

Οι  ωφελούμενοι  μπορούν να μπουν στην  ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ και με την εισαγωγή του ΑΦΜ & ΑΜΚΑ να δουν τα προσωρινά αποτελέσματα της αίτησης τους.

Σε περίπτωση ενστάσεων καταληκτική ημερομηνία ορίζετε η  30η 6/2017και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν  στον Δήμο Καρπενησίου και στο τηλέφωνο 2237350039.