Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων δυνητικά ωφελούμενων του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

H E.E.T.A.A A.E. ανακοίνωσε τους  προσωρινούς πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών.

Οι  ωφελούμενοι  μπορούν να μπουν στην  ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α και με την εισαγωγή του ΑΦΜ & του κωδικού πιστοποίησης να δουν τα προσωρινά αποτελέσματα της αίτησης τους.

Σε περίπτωση ενστάσεων καταληκτική ημερομηνία ορίζετε η  25η Ιουλίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν  στον Δήμο Καρπενησίου , υπεύθυνη υπάλληλος Αγγελική Μπέσσα  και στο τηλέφωνο 2237350039.