Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για τα Προγράμματα «Άθληση για όλους»

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων  Άθλησης για Όλους, περιόδου 2020-2021. Υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 έως και την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 είτε στο Δήμο Καρπενησίου, Ύδρας 6  στον Προφήτη Ηλία Καρπενησίου, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση grammateia@0716.syzefxis.gov.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΙ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ