Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Ο  Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για όλους» περιόδου 2018-2019» Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 13/12/2018 έως και την Δευτέρα 24/12/2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ