Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα Προγράμματα “Άθληση για όλους” 2021-2022

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, περιόδου 2021-2022. Υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων το διάστημα από την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 έως και την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2021, είτε στο Δήμο Καρπενησίου, Ύδρας 6 στον Προφήτη Ηλία Καρπενησίου, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση grammateia@0716.syzefxis.gov.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ