Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός ατόμου μέχρι και πέντε ημερομίσθια για τον μήνα Οκτώβριο 2016 στον Δήμο Καρπενησίου. Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.