Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστή Μ.Ε. για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ