Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για τον Παιδικό Σταθμό

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου και ελλείψει αυτής ενός (1) ατόμου ΔΕ Βρεφονηπιοκόμου, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών,  για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καρπενησίου.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 στις 13.30 μ.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ