Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων ειδικότητας  ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών  και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ Εκσκαφέα Φορτωτή (JCB), με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,  για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ