Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας  ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) και τεσσάρων (4) μηνών αντίστοιχα,  για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ