Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. (Φορτωτή) με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας (2) μηνών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ