Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. (Ομάδας Α’, 4ης Ειδικότητας, για ΜΕ 4.7) με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης (όχι πέραν της 28ης/2/2021) έως και 5/7/2021 για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωναϊού COVID-19. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ