Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο Χειριστών ΜΕ, ενός οδηγού  και δύο Εργατών Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων μηνών. Υποβολή αιτήσεων έως και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6 στον Προφήτη Ηλία Καρπενησίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ