Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο Χειριστών Μ.Ε. με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας. Υποβολή αιτήσεων έως και τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ