Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1)  Χειριστή Μηχανήματος Έργου  για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας με σύμβαση Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. Υποβολή αιτήσεων έως και την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ