Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την υλοποίηση του Προγράμματος Καλοκαιρινής Απασχόλησης παιδιών. Υποβολή αιτήσεων έως και την Τρίτη 12/6/2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ