Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από 1 Ιουλίου έως και 30 Αυγούστου 2022 για τις ανάγκες του προγράμματος «Βουνο..Παιχνιδίσματα – Summer Camp».

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 12 το μεσημέρι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ