Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ Εκσκαφέα Φορτωτή (JCB) και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,  για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ