Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ Α Ομάδας 4ης Ειδικότητας για ΜΕ 4.7, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,  για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ