Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕ Εκσκαφέα Φορτωτή (JCB) και δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας κάτοχου ΠΕΙ, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,  για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ