Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτρονικού, για τις ανάγκες της Συνδιοργάνωσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Βελγικών Ποιμενικών FMBB 2022, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 στις 15:00μ.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ