Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας.

 Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 στις 15:00 μ.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ