Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστή Μ.Ε. για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 στις 15:00μ.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ