Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από 5 Ιουλίου έως και 27 Αυγούστου 2021 για τις ανάγκες του προγράμματος «Βουνοπαιχνιδίσματα.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ